• Château de La Hulpe
 • Citadelle de Namur
 • Abbaye de Villers-la-ville
 • Mac's - Grand-Hornu

Odkrywanie Walonii-Brukseli

Walonia-Bruksela to otwarcie na świat

Walonia jest jednym z trzech regionów, które wraz z Brukselą i Flandrią tworzą Belgię. W naturalny sposób Walonia jest otwarta na świat, w którym różne języki i kultury prowadzą dialog. Duża liczba studentów zagranicznych wyróżnia walońskie szkoły wyższe i uniwersytety notowane w światowych rankingach.

 

W sposób niezależny Walonia realizuje kompetencje regionalne powierzone jej przez belgijskie władze centralne w dziedzinie polityki gospodarczej, turystyki, czy badań naukowych stosowanych.
Federacja Walonia-Bruksela łączy wszystkich Belgów francuskojęzycznych w ramach jednego systemu instytucjonalnego. Jej kompetencje rozciągają się od zagadnień związanych z kulturą, po dziedziny powiązane ściśle z obywatelami, z których najważniejsze to szkolnictwo, badania naukowe podstawowe, polityka kulturalna, sektor audiowizualny, młodzież, sport. 
 
Poza Unią Europejską Walonia również wspiera współpracę naukową i technologiczną. Działając na rzecz Frankofonii Walonia-Bruksela w sposób znaczący przyczyniła się do powstania Frankofońskiej Sieci Innowacji  FINNOV,  a 2015 roku gościła w Liège 2. Światowe Forum Języka Francuskiego, którego wiodącym tematem była kreatywna frankofonia. Około 1.200 młodych ludzi z prawie 100 krajów przyjechało do Liège, aby razem pracować nad ponad 160 projektami.
 
Walonia zachęca swoich młodych obywateli do aktywnego korzystania z wszelkich form zdobywania doświadczeń międzynarodowych, czy to w ramach programów wymiany studenckiej (takich jak Erasmus), programów staży w instytucjach międzynarodowych, czy staży połączonych z misjami rozpoznawczymi dla firm walońskich organizowanych przez AWEX w ramach programu Explort.
 
Otwarcie na świat jest wielkim atutem Walonii, zarówno dlatego, że umożliwia uczestnikom ekonomicznym i kulturalnym promocję na arenie międzynarodowej, jak też wykorzystuje wielokulturowość regionu.
 
Zainspiruj się naszym gościnnym i dynamicznym regionem, obfitującym w dziedzictwo historyczne, a jednoczeście śmiało patrzącym w przyszłość.

 

 

Czy wiesz?

 • Walonia reprezentuje blisko 0,10% produktu światowego brutto, a walońskie przedsiębiorstwa realizują 0,30% światowego handlu
 • Firmy walońskie osiągają średnio 70% przychodu z eksportu, co jest jednym z najwyższych wskaźników w świecie (średnia w Unii Europejskiej: 30%)
 • W ciągu 16 lat Walonia pozyskała ponad 1.340 inwestycji zagranicznych
 • W Walonii żyje 150 różnych narodowości
 • Do Walonii przyjeżdża co roku na studia ponad 27.000 studentów zagranicznych
 • Sektor turystyczny odnotował w 2014 roku ponad 5 milionów rezerwacji hotelowych
 • W 2016 roku Financial Times sklasyfikował Walonię na 7 miejscu  pośród niewielkich europejskich regionów (w rozumieniu ekonomicznym) doceniając jej doskonałą politykę pozyskiwania zagranicznych inwestycji
 • Walonia zajmuje 3 miejsce w klasyfikacji najbardziej atrakcyjnych regionów dla centrów dystrybucji e-commerce (wg opracowania PwC na zlecenie Flamandzkiego Instytutu Logistycznego)
 • Walonia to także najgęstsza w świecie sieć przedstawicielstw w przeliczeniu na mieszkańca (blisko 180 na 5 kontynentach)

 

Poznajcie 4 najważniejsze cele kampanii informacyjnej Wallonia.be