• Queijo Herve © CGT - A. Siquet

Dlaczego kupować produkty walońskie?

W Walonii zostało utworzonych sześć klastrów przemysłowych, które wpisują się w plan gospodarczego rozwoju regionu:

  • przemysł lotniczy i kosmiczny
  • nauki biologiczne
  • transport i logistyka
  • przemysł rolno-spożywczy
  • mechanika precyzyjna i nanotechnologie
  • zielona chemia i materiały trwałe

Wiele przedsiębiorstw ze wszystkich tych branż zyskało znaczenie na rynkach międzynarodowych, a niektóre osiągnęły pozycję światowego lidera. Pokaźna część z tych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa (stanowią 95% walońskiej struktury gospodarczej), dynamiczne, elastyczne i innowacyjne, kładące nacisk na wielojęzyczny zespół handlowy i wykfalifikowaną siłę roboczą. Usytuowanie Walonii w centrum Europy i infrastruktura transportu multimodalnego stanowią dla nich gwarancję krótkich terminów dostaw i just in time.

Równolegle do branż, które stawiają Walonię wśród światowych liderów (przemysł stalowy, konstrukcje metalowe, szklarstwo i chemia ciężka), wyłania się nowa generacja przedsiębiorstw zwróconych ku specjalnościom o wysokiej wartości dodanej, które korzystają ze wsparcia prywatnych centrów badawczych lub uniwersytetów i intensywnej działalności badawczo-rozwojowej.

Takie działanie przynosi efekty, o czym świadczy średni roczny wzrost eksportu walońskiego (6,3%) od 2006 roku w branżach reprezentowanych przez klastry. Jest to wydajność, która pozwala Walonii znacznie wyprzedzić średni wzrost (+4,1%) eksportu w UE15 i swoich 4 sąsiadów (Flandrii, Francji, Niemców i Holandii) w tych samych sektorach.

Firmy walońskie uzyskują średnio 66% przychodu z eksportu. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej. Zakup walońskiego wyrobu przemysłowego, technologicznego czy rzemieślniczego jest gwarancją jakości w sferze projektu, designu, just in time i relacji z klientem. Elastyczne i innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa walońskie opierają się na wysoce wykwalifikowanej sile roboczej i wielojęzycznej obsłudze handlowej.