• Inwestorzy w Walonii

Inwestorzy w Walonii

Walonia jest regionem dużych możliwości, gościnnym i nowoczesnym. Jest idealnym kandydatem dla potencjalnych inwestorów, którzy planują założyć biznes w sercu Europy i rozwijać go w sprzyjających warunkach.

W sercu Europy

Położenie regionu jest znaczącym atutem w przypadku firm, które chcą dotrzeć do europejskiego rynku i jego 500 milionów konsumentów. Walonia jest również przestrzenią innowacji i przedsiębiorczości, gdzie każdy może doskonalić swoje umiejętności, wdrażać swoje how-know i rozwijać się w pracy.

Ceniony i efektywny kapitał ludzki

Walonia dysponuje efektywną siecią szkoleniową, oferującą wysokiej jakości kursy odpowiadające potrzebom światowego rynku i promujące innowacyjność. Firmy, które decydują się zainwestować w Walonii, korzystają z jej uznanych kompetencji i siły roboczej prezentującej produktywność o 20% wyższą od średniej europejskiej.

Wsparcie w przedsiębiorczości

Ponadto, jest to atrakcyjny region, w którym firmy korzystają z inteligentnego systemu podatkowego i szerokiego wachlarza środków pomocowych, socjalnych i środowiskowych.

Kompleksowe rozwiązanie zachęt finansowych ułatwia założenie nowych firm na terenie Walonii. Pomoc finansowa dotyczy przede wszystkim założenia firmy, wyposażenia, badań, zatrudnienia, szkolenia, eksportu… Do tego należy dodać znaczące dotacje wpisane w programy europejskie. Walonia oferuje także firmom i ekspatriantom konkurencyjny system podatkowy.

Tradycja otwarta na świat

Walonia jest regionem otwartym, w którym harmonijnie łączą się gościnność, kultura i tradycja. Dysponuje how-know, produktami wysokiej jakości, nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną i telekomunikacyjną, surowcami naturalnymi.

Dzięki wsparciu, z którego korzystają walońscy eksporterzy, wielkość eksportu stale wzrasta we wszystkich gałęziach gospodarki i czyni z regionu jednego z czołowych eksporterów świata w przeliczeniu na mieszkańca.