• Technologiczny know-how

Technologiczny know-how

Walonia słynie z prowadzonych badań naukowych podstawowych i stosowanych. Jest uznawana za jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem technologicznym regionów. Wysokie miejsce w tej dziedzinie zawdzięcza poziomowi kształcenia akademickiego oraz dużej ilości uczelni.

Naukowcy i badacze z Federacji Walonia-Bruksela zdobyli wiele międzynarodowych nagród. W 2013 roku François Englert otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Był to siódmy Nobel dla Walonii.

Technologiczny know-how w znaczący sposób przyczynia się do powstawania i rozwoju na międzynarodowych rynkach przedsiębiorstw wykorzystujących najnowsze technologie. Ponad 200 walońskich firm typu spin-off powstało poprzez wydzielenie z uniwersteckich placówek badawczych. Są to technologiczne okręty flagowe Walonii, które podbijają zagraniczne rynki.

Kreatywność jest dla Walonii priorytetem, dlatego właśnie w tym regionie został stworzony program ramowy Creative Wallonia. Ma on na celu upowszechnianie kultury innowacyjności w Walonii poprzez prowadzenie skorelowanych działań między szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami, portalami społecznościowymi, sektorem technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz aktywnością na arenie międzynarodowej. W 2013 roku spośród 44 europejskich regionów Komisja Europejska wybrała właśnie Walonię  i w uznaniu jej ogromnego potencjału w dziedzinie kreatywności i innowacyjności nadała jej zaszczytny tytuł European Creative District.

Kilka cyfr:

  • 130 szkół wyższych
  • 9 centrów uniwersyteckich zgrupowanych w trzech akademiach (w Walonii i w Brukseli)
  • 13 000 naukowców
  • 700 tytułów doktora nauk przyznawanych co roku
  • 6 biegunów konkurencyjności i 6 klastów
  • 20 ośrodków doskonałości
  • 300 państwowych i prywatnych ośrodków badawczych

Dzięki dużej liczbie zaangażowanych partnerów Walonia może wykorzystać szeroki wachlarz narzędzi i w wielu dziedzinach rozwijać współpracę między naukowcami, innowacyjnymi przedsiębiorstwami typu start-up, małymi i średnimi spółkami oraz wielkimi grupami przemysłowymi, co przekłada się korzystnie na rozwój gospodarczy regionu.

Różnorodność narzędzi oraz bliskość partnerów współpracujących ze sobą w dziedzinie innowacji przekłada się z korzyścią na działalność biegunów konkurencyjności, które stanowią główną oś walońskiej polityki gospodarczej, stawiającej sobie za cel rozwój ekonomiczny regionu. Polityka prowadzona dla biegunów konkurencyjności zakłada finansowanie projektów w 5 dziedzinach: badań naukowych i innowacyjności, zatrudnienia i szkoleń, inwestycji, infrastruktury i wyposażenia oraz działalności na arenie międzynarodowej. Realizacja projektów, które powinny być przede wszystkim innowacyjne, wymaga współpracy wielu partnerów. Ich sukces wynika z synergii i pertnerstwa firm, centrów szkoleniowych oraz prywatnych lub państwowych jednostek badawczych.

Walońskie bieguny konkurencyjności działają w sześciu dynamicznie rozwijających się sektorach takich jak:

Bieguny konkurencyjności łączą swoją działalność z grupą klastrów oraz siecią wyspecjalizowanych i bardzo konkurencyjnych firm w następujących dziedzinach:  

Walonia jest również bardzo zaawansowana w dziedzinie technologii cyfrowych. Realizuje ambitny plan cyfryzacji, który ma na celu nadanie nowej dynamiki przemysłowi cyfryzacyjnemu, który zajmuje się wytwarzaniem dóbr i usług z zakresu cyfryzacji, oraz promowaniu takich rozwiązań z zakresu technologii cyfrowych, które służą rozwojowi i zwiększeniu konkurencyjności walońskich firm. Walonia pragnie również upowszechniać technologię cyfrową wśród swoich obywateli, a szczególnie wśród młodych, uczących się Walończyków.

Celem Walonii jest również uzyskanie bardzo wysokiej przepływności kanałów transmisyjnych w całym regionie, który stałby się dzięki temu « Giga Regionem ».

Walonia stawia również na politykę wspierania innowacyjności. Na szeroką skalę inwestuje w centra doskonałości, dzięki którym rozwija rynek i zwiększa zatrudnienie. W oparciu o swoje bieguny konkurencyjności Walonia oferuje również różnorodne formy wsparcia finansowego w dziedzinie badań, rozwoju oraz inwestycji. Udostępnia środki finansowe na tworzenie, rozwój i wzrost działalności firm o wysokim potencjale technologicznym.

Nie dziwi fakt, że przemysł waloński wraz z firmami walońskimi, liderami w swoich sektorach, podbił świat i że jego passa nadal trwa. Naturalne jest, że ogromna liczba firm zagranicznych inwestuje w Walonii oraz korzysta z godnych uznania umiejętności oraz wiedzy walońskich naukowców i personelu technicznego.