• Umiejętność dzielenia się

Umiejętność dzielenia się

Dialog, wymiana, bliskość, współpraca, współdziałanie,… To nie tylko duża gęstość zaludnienia sprawia, że Walonia zbliża ludzi. Istnieje tu tradycja otwarcia na innych i życzliwości wobec drugiego człowieka, dzięki której wspólnota licząca ponad 3.500.000 osób tworzy olbrzymią grupę społeczną doskonale funkcjonującą w dzisiejszej rzeczywistości, interesującą się światem oraz niesłychanie otwartą.

Ta wspaniała otwartość stanowi drugą naturę mieszkańców Walonii. Pomysły, produkowane tutaj przedmioty, dzieła, wynalazki oraz talenty dokonują cudów na całym świecie we wszystkich dziedzinach. Walonia inspiruje przede wszystkim swoją umiejętnością dzielenia się.

Międzynarodowa solidarność

Elektrownia wodna w Kongu, szpital w Beninie, szkoła w Senegalu... Współpraca Walonii-Brukseli na rzecz rozwoju polega na wychodzeniu naprzeciw potrzebom ludności afrykańskiej oraz na wzmocnieniu jej działań na poziomie lokalnym. Walonia-Bruksela wspiera także decentralizację i nawiązywanie więzi między podmiotami pracującymi w terenie.

Uznając wagę inicjatyw, dzięki którym obywatele mogą się mobilizować i przystępować do konkretnych działań w ramach międzynarodowej solidarności, instytucje takie jak Wallonie-Bruxelles International (WBI) oraz Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE – Stowarzyszenie na rzecz Promocji Edukacji i Kształcenia za Granicą) wspierają, poprzez udział w wielu programach, trwałe partnerstwo i wynikające z niego efekty mnożnikowe dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju, miast, gmin, prowincji, spółek międzygminnych, organizacji pracowniczych lub rolniczych, towarzystw ubezpieczeniowych, szkół wyższych i akademii sztuk pięknych z Walonii-Brukseli, stowarzyszeń obywateli Walonii-Brukseli pochodzenia obcego z jednej strony i ich partnerów w kraju lub w krajach partnerskich rozwijających się - z drugiej.

Wallonie-Bruxelles International wspiera również liczne projekty edukacyjne na rzecz rozwoju.

Kilka konkretnych przykładów

  • Powstały w Beninie, rozszerzony następnie w Burundi i uruchomiony też całkiem niedawno w Burkina Faso, program wspierania fizjoterapii i rehabilitacji medycznej rozprzestrzenia się w Afryce Subsaharyjskiej. Wspierany przez Katolicki Uniwersytet w Lowanium (UCL), APEFE i WBI, jest świadectwem wspanialej współpracy między Północą i Południem, ale także między samymi krajami Południa, jako że w 2014 roku zostało otwarte centrum referencyjne w pobliżu ośrodka akademii medycznej w Bużumburze, w którym zatrudnienie znalazły osoby przeszkolone w Beninie. Docelowo Burundi ma się stać centrum doskonałości w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla całego regionu Wielkich Jezior Afrykańskich.
  • Nie jest łatwo na co dzień uczyć na obszarach wiejskich w Afryce, gdyż warunki materialne są bardzo zmienne, a uczniów w jednej klasie jest zbyt wielu : l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM – Frankofońska Inicjatywa na rzecz Kształcenia Nauczycieli na Odległość) pomaga rozwijać kompetencje nauczycieli języka francuskiego, ale także matematyki, wiedzy ogólnej itd. W jaki sposób? Proponując wykorzystanie aktywnych metod pedagogicznych, nowych technologii, odpowiednio dostosowanych treści kształcenia oraz doświadczenia lokalnego i międzynarodowego. 
  • Sala lekcyjna na kołach na Haiti: jest to nowatorski pomysł kształcenia mobilnego wdrożony w życie przez APEFE wspólnie z lokalnymi partnerami z Haiti. Ciężarówka - kontener całkowicie wyposażony, pozwala na prowadzenie zajęć gastronomicznych, na terenach oddalonych. Inne rodzaje szkoleń zostaną wkrótce uruchomione. W pierwszej kolejności będą to zajęcia z kosmetyki (fryzjerstwo, manicure), następnie rolnictwo, murarstwo (konstrukcje odporne na trzęsienia ziemi), mechanika samochodowa, kursy kroju i szycia, pracy biurowej, usług hotelarskich, renowacja zabytków a także nowe dziedziny jak na przykład konserwacja paneli słonecznych.
  • Projekt bezpieczeństwa żywnościowego  w Kongu : Cel? rozwój łowisk wspólnotowych wraz z przekazaniem nowych technologii, kładących większy nacisk na poszanowanie zasobów naturalnych i na rentowność, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności upraw kukurydzy i manioku jako działalności alternatywnej.
  • Wspieranie nauczania języka francuskiego w Kongu : od wielu lat Kampus pedagogiczny Szkoły Wyższej w Hainaut przyczynia się do rozwoju nauczania języka Molière’a w Bukavu podczas warsztatów wymiany doświadczeń i dokształcania, adresowanych do nauczycieli, a także wybór i publikację tekstów adresowanych do uczniów.