• Etudes littéraires, Université Laval au Canada

Promujemy literaturę Belgii frankofońskiej09/10/2020

Działania Walonii-Brukseli w Polsce i krajach bałtyckich wspierają doradcy ds. współpracy akademickiej i kulturalnej: Marie Giraud (w Polsce) oraz Stéphanie Crêteur (w państwach bałtyckich). Głównym ich zadaniem jest promocja szerokiej i różnorodnej oferty operatorów akademickich i kulturalnych z Walonii-Brukseli, w kontekście obrony naszych wartości i promocji języka francuskiego.

Jak wygląda to w praktyce? Działania obu pań obejmują upowszechnianie wiedzy o literaturze belgijskiej w ramach zajęć prowadzonych na uniwersytetach, promocję autorów z Walonii-Brukseli w wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym, wspieranie publikacji książek belgijskich autorów i ich przekładów.

To nie wszystko! Obie nasze koleżanki, doktorantki z literatury belgijskiej, regularnie publikują też artykuły naukowe. Każda z nich opublikowała artykuł, który znalazł się w ostatnim numerze prestiżowego pisma „Études littéraires”, wydawanego na Uniwersytecie Laval w Kanadzie. Publikacja nosi pełny tytuł „Littérature francophone de Belgique : Langue, Identité, Histoire. À partir des travaux de Marc Quaghebeur”. Wydana została pod redakcją Christiane Kègle i Jean’a de Dieu Itsieki Putu Basey (vol. 49, nr 2-3/ 2020).

Przy analitycznym podziale na trzy hasła („Język”, „Tożsamość”, „Historia”) artykuły zgromadzone w tej publikacji podejmują próbę analizy dzieł różnorodnych belgijskich autorów. Henry Bauchau, Charles De Coster, Marie Gevers, Michel de Ghelderode, Thierry Haumont, Jean-Louis Lippert, Maurice Maeterlinck, Paul Nougé, Guy Vaes i Paul Willems, to tylko część z prezentowanych nazwisk. Autorzy publikacji umieszczają twórczość literacką Belgii frankofońskiej w kontekście społeczno-historycznym, uwypuklając różne sposoby wyrażania pracy w języku/ nad językiem, która zresztą stanowi wkład pisarzy w tworzenie tożsamości i historii. STÉPHANIE CRÊTEUR poświęciła swój artykuł Maurice’owi Maeterlinck („Maurice Maeterlinck : du théâtre de la perte au théâtre de la délivrance”), zaś MARIE GIRAUD przedstawia dwóch pisarzy, Henry Bauchau i Thierry Haumont („Des ombres ambivalentes pour une histoire de la Seconde Guerre mondiale en mode mineur”).

Publikacja jest dostępna bezpłatnie na platformie Érudit : https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2020-v49-n2-3-etudlitt05500/

Życzymy miłej lektury!