Usługi powiązane z eksportem i inwestycjami

Walońska Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX) jest rządową agencją Regionu Walońskiego Belgii odpowiedzialną za promowanie handlu zagranicznego i pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. Jej trzy główne zadania polegają na:

 1. Wspieraniu walońskich eksporterów na świecie

Agencja oferuje przedsiębiorstwom walońskim pełny zakres usług związanych z działalnością eksportową.

 • dostarczanie informacji ogólnych i handlowych na temat rynków zagranicznych
 • redagowanie opracowań rynkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • organizacja akcji handlowych (udział w targach międzynarodowych, przygotowywanie misji gospodarczych, dni kontaktów branżowych…)
 • kontakt z organizacjami międzynarodowymi
 • promocja Walonii i jej potencjału eksportowego
 • wsparcie finansowe i finansowanie eksportu
 • przygotowanie do prowadzenia działalności międzynarodowej

            Na prośbę inwestorów zagranicznych, Agencja może również:

 • przekazywać dane gospodarcze dotyczące Walonii i jej potencjału eksportowego
 • informować o produktach i usługach przedsiębiorstw walońskich
 • wyszukiwać firmy walońskie do międzynarodowej współpracy partnerskiej
 • udostępniać wykazy walońskich eksporterów
 1. Poszukiwaniu inwestorów zagranicznych

      W stosunku do podmiotów zagranicznych Agencja może:

 • wskazać dlaczego Walonia jest idealnym miejscem do rozwoju
 • wyjaśnić atrakcyjne otoczenie podatkowe w Walonii
 • udzielić wsparcia i dostarczyć odpowiednie rozwiązania (pomoc w założeniu firmy, czynności administracyjne, wizyty, spotkania informacyjne, budowa struktury, symulacje „na miarę”, koordynacja działań związanych z pozyskaniem środków pomocowych i dotacji…)                                                                                                                          
 • stworzyć dobre relacje między przedsiębiorstwem a administracją odpowiedzialną za ocenę projektu
 • wytłumaczyć instrumenty regionalnej polityki implantacyjnej i otoczenie legislacyjne dotyczące założenia firmy
 • przyczyniać się do rozwoju biznesu w Walonii
 1. Promowaniu Walonii na arenie międzynarodowej
 • koordynacja i animacja polityki związanej z budową marki wyrobu regionalnego
 • kampania w mediach międzynarodowych
 • udzielenie zagranicznym biznesmenom wsparcia ekonomicznego
 • organizacja akcji promocyjnych łączących sfery kulturalną i gospodarczą

 

AWEX, to po krótce, także…

 • około 4000 pracowników (w tym 200 za granicą)
 • siedziba główna w Brukseli i siedziba w Namur na potrzeby inwestycji zagranicznych
 • 7 centrów regionalnych w Belgii (biura doradcze usytuowane w najbliższej okolicy)
 • 109 Attache ekonomicznych i handlowych na 5 kontynentach
 • 1 filia: SOFINEX (zarządzanie funduszami na rzecz działalności międzynarodowej)
 • około 2.900 walońskich przedsiębiorstw rocznie, którym udzielono pomocy
 • certyfikat ISO 9001 od kwietnia 2002