Michel JANOWSKI

 
Przedstawiciel Biura Wallonie-Belgique Tourisme w Warszawie
 
Ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
Pologne
 
Tél:+48 22 583 70 01
Fax:+48 22 583 70 03
 
walbru[at]varsovie.pl