• Marie GIRAUD

Marie GIRAUD

 
Doradca ds. kontaktów akademickich i kulturalnych Walonii-Brukseli w Polsce (Kraków)
 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Filologii Romańskiej
al. Adama Mickiewicza 9A/327
31-120 Kraków
Polska
 
Tél: +48 570 663 207
 
m.giraud[at]alac-wbi.be