L'oeil ébloui, Dorota Walczak-Delanois

Wykład online Doroty Walczak-Delanois, profesora ULB08/11/2021

"Grrrrr - Wyzwalający gniew i miejsca wspólne w poezji Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i Lisette Lombé", wykład online Doroty Walczak-Delanois, profesora Wolnego Uniwersytetu w Brukseli

 

W ramach umów o współpracy naukowej pomiędzy Wallonie-Bruxelles International a agencją NAWA, w Krakowie przebywać będzie w celach badawczych Dorota Walczak-Delanois, profesor, kierownik Sekcji Języków Nowożytnych i Literatury oraz kierownik Katedry Polonistyki na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Z tej okazji Dorota Walczak-Delanois wygłosi wykład online pt.

"Grrrrr - Wyzwalający gniew i miejsca wspólne w poezji Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i Lisette Lombé".

 

Wykład ten odbędzie się  12 listopada w godzinach 11:30 - 13:00 na platformie TEAMS, w ramach zajęć prof. Jasionowicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszamy profesorów, nauczycieli i doktorantów do udziału w konferencji. Osoby zainteresowane wydarzeniem prosimy o kontakt z Marie Giraud: m.giraud@delwalbru.be oraz potwierdzenie adresu e-mail, na który powinno trafić zaproszenie do udziału w wykładzie.

 

Dorota Walczak-Delanois jest autorką licznych książek i artykułów w języku polskim, francuskim i angielskim, w których podejmuje tematy poezji i obrazu. Organizuje, tłumaczy i prowadzi spotkania poetyckie w Belgii. W 2005 roku otrzymała nagrodę "Poezja Dzisiaj", a w 2009 roku nagrodę Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego za promocję polskiej poezji i kultury w regionie francuskojęzycznym. Jest członkiem jury Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.