• Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ
  • Crédit photo : Anna Wojnar, UJ

Uczestnicy projektu Pociąg Pamięci w Krakowie03/08/2021

Uczenicy projektu Pociąg Pamięci w Krakowie
20 młodych frankofonów z pięciu kontynentów podejmuje temat przekazywania pamięci o przeszłości
 
Po dniu spędzonym w Berlinie uczestnicy tego ambitnego projektu, zorganizowanego przez Zgromadzenie Parmalentarne Frankofonii (APF), przyjechali pociągiem do Krakowa. W Polsce zwiedzili obóz i muzeum Auschwitz-Birkenau oraz fabrykę Oskara Schindlera, a wyniki swojej wielomiesięcznej pracy nad transmisją pamięci zaprezentowali 3 września we wspaniałej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na konferencji "Pamięć w świecie francuskojęzycznym i jej transmisja do przyszłych pokoleń". 
Profesor Dorota Malec, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy z zagranicą, otwierając konferencję ze wzruszeniem przypomniała losy profesorów Uniwersytetu deportowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Głos zabrali również Jacques Krabal, sekretarz generalny APF, oraz prof. Wacław Rapak, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej. W wystąpieniach podkreślano ważną rolę, jaką odgrywają "posłańcy pamięci", czyli młodzi ludzie biorący udział w projekcie. Uczestnicy projektu prezentowali swoją twórczość w różnych, starannie opracowanych formach: filmów wideo, wywiadów, deklamacji, slamów i osobistych świadectw. Każde z wystąpień pokazało, w jakim stopniu młodzi frankofoni podjęli refleksję nad dziełem pamięci, kwestionując to pojęcie, dekonstruując je i rekonstruując na własny sposób. Ich przesłania, zdecydowanie zwrócone ku przyszłości, podkreślały wszystkie akcenty i kolory świata francuskojęzycznego. Nie zapominano jednak o jego dwuznacznościach. W konferencji wystąpiło też dwóch ekspertów, którzy towarzyszyli młodym ludziom w ich pracy: Soko Phay, profesor historii i teorii sztuki na Uniwersytecie Paris 8, oraz Emmanuel Maury, historyk i sekretarz administracyjny Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii (APF). Jean-Charles Luperto, odpowiedzialny za europejską misję APF, odnotował przyjęcie Deklaracji w sprawie przekazywania pamięci w przestrzeni frankofońskiej, podpisanej przez wszystkich obecnych. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyły przerywniki muzyczne w wykonaniu sopranistki Małgorzaty Dębowskiej i pianistki Anny Guja. Dyskusję prowadził Fatmir Leci, doradca ds. regionu Europy i sieci kobiet parlamentarzystek w Zgromadzeniu Parlamentarnym Frankofonii. Niezastąpioną rolę tłumacza pełnił Marcin Eckstein, wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością JE Pan Papa Diop, Ambasador Senegalu w Warszawie.
 
Wydarzenie było wspierane przez Wallonie-Bruxelles International oraz Biuro Walonii-Brukseli w Warszawie.