© Fotolia

Stypendia dla naukowców z tytułem doktora w Walonii-Brukseli25/02/2020

Cel:

Skorzystanie z programu stypendialnego dla naukowców z tytułem doktora umożliwia im kontynuację kształcenia w ramach oferty przygotowanej przez sieć uniwersytetów Walonii-Brukseli. Pierwszeństwo przysługuje naukowcom, których badania dotyczą jednej z dziedzin określonych w Planie Marshalla 4.0, są to:

  • Transport i logistyka;
  • Inżynieria mechaniczna;
  • Nauki przyrodnicze;
  • Agrobiznes;
  • Nawigacja lotnicza;
  • Technologie środowiskowe.

Specjaliści innych dziedzin również będą brani pod uwagę.

Kryteria przyjęcia:

O stypendium mogą się starać naukowcy z tytułem doktora, którzy swój dyplom uzyskali poza Belgią. Celem grantu jest umożliwienie rozpoczęcia badań podoktorskich na jednym z uniwersytetów Walonii-Brukseli. Kandydatom zaleca się nawiązanie kontaktu z wybraną uczelnią przed zgłoszeniem się do programu. Lista uczelni Walonii-Brukseli znajduje się na stronie, do której link załączono poniżej:

http://www.studyinbelgium.be

Dane do kontaktu:

Hervé GHESQUIERE

+32 (0) 2 421 83 65

h.ghesquiere@wbi.be