• Photos_zs

Side-Event "Dialog i integracja frankofońska" 03/09/2019

Frankofoński Side Event podczas konferencji Regional and Economic Diplomacy Summit Poland 2019, zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W programie wydarzenia znalazły się szeroko pojęta promocja języka francuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesowego, rozwój gospodarczy Afryki oraz związane z nim inwestycje.

Wydarzenie wsparła Grupa GADIF (Grupa Ambasad, Przedstawicielstwa i Instytucji Frankofońskich w Polsce), której przewodniczy Przedstawicielstwo Generalne Walonia-Bruksela w Warszawie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom wydarzenia, a w szczególności Belgijskiej Izbie Handlowej oraz firmie #Bzen.

W Side Evencie środowiska belgijskie reprezentowali Delegat Generalny Walonii-Brukseli Laurence Capelle, Ambasador Belgii Luc Jacobs, Bruno Lambrecht i Pierre Detry z Belgijskiej Izby Handlowej (BBC).

Wyrazy uznania dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za tak wspaniałą inicjatywę!