Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Obchody 50-lecia OIF w Polsce10/02/2020

W Polsce przygotowujemy się do obchodów 50-lecia Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. W piątek 7 lutego pod przewodnictwem pani Laurence Capelle, Delegata Generalnego Walonii-Brukseli , odbył się uroczysty obiad Ambasadorów frankofońskich, zrzeszonych w Grupie GADIF w Polsce. Wśród poruszonych tematów znalazło się przygotowanie tegorocznego Festiwalu Frankofonii oraz innych wydarzeń planowanych na 2020 r.

Bieżący rok wypełnią wydarzenia poświęcone Frankofonii, które przygotowują nasi partnerzy: uczelnie wyższe, nauczyciele, instytucje kulturalne, czy izby gospodarcze. Sporo będzie się działo w każdym sektorze współpracy.