• ©Beata Motuk
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud
  • ©Marie Giraud

Belgijski spektakl w Krakowie29/04/2019

Belgijska sztuka teatralna wystawiona przez trupę studentów Instytutu Romanistyki UJ Les Capricieuses i wyreżyserowana przez Axela De Vreesse odniosła duży sukces! Około 200 osób obejrzało ją podczas dwóch majowych wieczorów. Spektakl składał się z dwóch części:

  • « Double-je(ux) », utworu napisanego przez studentki Klaudię Zboralską i Julię Zołty : Co się dzieje, gdy spotykamy swoje odbicie... ? Muzyka oryginalna Tristana Gallois.
  • « Le Groupe », sztuki współczesnego belgijskiego autora Dominique’a Brédy. Podejmuje ona temat monotonnego życia czterech samotnych urzędników, które ożywia je na chwilę zebranie coachingowe. Jednak to doświadczenie nie kończy się dobrze.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Wallonie-Bruxelles International oraz Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dominique Bréda jest reżyserem, dramaturgiem, fotografem i muzykiem. Urodził się w 1975 roku. Ukończył Szkołę Fotografii w Brukseli. W 2006 roku napisał i wraz z Alexis Goslain wystawił w Teatrze de la Toison d'Or swoją pierwszą sztukę teatralną. Dla aktorki Julie Duroisin napisał monolog « Emma », który wystawił w la Samaritaine w 2007 roku. Przedstawienie zebrało bardzo dobre recencje krytyków i rozsławiło autora.  W 2010 roku, po napisaniu ponad 10 sztuk teatralnych, autor otrzymał Nagrodę Krytyki dla Najlepszego Belgijskiego Autora.

Axel De Vreese jest aktorem i reżyserem. Ukończył Królewskie Konserwatorium w Liège. Napisał i wystawił ponad 10 sztuk teatralnych i bajek.

Tristan Gallois jest muzykiem. Grał w zespołach Vertigoya Diaporama (label Chez.Kito.Kat, katalog KITO SOUNDS 1/2/3).